• Alle oppsigelser skal skje skriftlig til kulturskolens administrasjon.
  • Oppsigelsesfrist for høstsemesteret er 1. mai, dette gjøres i «re-registringen» i Speedadmin. Du kan gjøre det her
  • Oppsigelsesfrist for vårsemesteret er 1. desember.