Alle kan søke plass hos oss, men barn og unge opp til 20 år blir prioritert. Om vi har ledig kapasitet tar vi inn voksne elever.