• Om faglærer på grunn av sykdom eller av andre grunner må være borte fra undervisning, vil vi i det lengste prøve å skaffe vikarlærer.
  • Ved avlysning vil det gis beskjed om dette på SMS til de elevene det gjelder 
  • Kulturskolen kan avlyse 2 leksjoner pr. semester uten at det er reduksjon i semesteravgiften.