For å fortsette må du re-registrere (gjenpåmelde) elevplassen i Speedadmin. Frist for dette er 1. mai.  Alle elever får info på e-post om dette i april. Re-registrering kan du gjør her