Forslag kan sendes per e-post til Bodø kommune

Eller per post til:
Bodø kommune, Oppvekst- og kulturavdelingen
Postboks 319, 8001 Bodø