1960- tallet:

1966: Thorleif W. Petersen, musikk
1967: L.Larsen, musikk
1968: Kaare Espolin Johnson, billedkunstner
1969: C.Harr, musikk

1970-tallet:

1970: Oscar Bodøgaard, billedkunstner
1971: Dominikanersøstrene, ungdomsarbeid
1972: Bodø Sangforening
1973: Eivind Tverbakk, litteratur
1974: Ove Kr. Sundberg, musikk
1975: Ole Marius Strand, idrett
1976: Gunnar Høgseth, ungdomsarbeid
1977: Knut Moe, litteratur
1978: Kåre Jakobsen, idrett
1979: Gunleik Beck, musikk


1980-tallet:

1981: Bodø Husflidslag
1982: Ole Petter Forsgren, litteratur
1983: Arne Grimstad, underholdning
1984: Bodø og omegn idrettsforening
1985: Halvdan Sivertsen, musikk
1986: Marianne Dahlmo, idrett
1987: Innstranden sangforening og Hans Kristian Brekka
1988: Finn Normann Løvdahl, musikk
1989: John Edgar Knudsen, musikk

1990-tallet:

1990: Bodø og omegn turistforening
1991: Magne Hansen, musikk
1992: Bjørn Richard Monsen, kulturarbeid
1993: Gunnar Berg, historie
1994: Nita og Thomas Mathisen, musikk – spesielt for eldre
1995: Kristin Kostopoulos, musikk
1996: Innstranden idrettslag
1997: Kåre Johannessen, friluftsliv
1998: Sigmund Lillebjerka, musikk
1999: Bodø KFUK speidere

2000-tallet:

2000: Nyholm Skandses compagnie
2001: Torbjørn Seiring, bygdebokarbeid
2002: Terje Nilsen, musikk
2003: Henning Gravrok, musikk
2004: Bodø orkesterforening
2005: Egil og Gisle Johnson, friluftsliv
2006: Are Bredahl Simonsen, musikk
2007: Bodø kunstforening
2008: Bodø Sinfonietta
2009: Mikael Rönnberg, musikk

2010-tallet:

2010: Endre Lund Eriksen, litteratur
2011: Knut Roar Hoff, mangfoldig og langvarig kulturarbeid
2012: Bodø Østre Skytterlag
2013: Bjørn Andor Drage, kirkemusikk/orgel
2014: Bodø Håndverkersangforening
2015: Parkenfestivalen
2016: FK Bodø Glimt
2017: Bodø Domkor og Bodø domkirkes sangskole
2018: Anne-Grethe Ellingsen, kunstformidling
2019: Bodø Harmonimusikk

2020-tallet:

2020: Susanne Lundeng, folkemusikk
2021: Jan Gunnar Hoff, musikk
2022: Knut Eide