• Foreningen må ha et kulturelt eller sosialt formål som er åpent for allmennheten.
  • Foreninger der barn og unge er målgruppen skal prioriteres.
  • Foreningen må ha lokal forankring i kommunen og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Bodø til gode.