Driftsstøtte kan gis med inntil kr 50 000,- pr år. Tildeling etter utlyst frist skjer innen 1. juni hvert år, og administrativ tildeling rapporteres til fagkomiteer som referatsak. 

Av årlig tilskuddsbeløp kan inntil 50 % tildeles søknader pr 1. mai.

Bodø formannskap er ankeinstans for administrative avslag.