Forvaltningsplan 2023 – 2032 erstatter planen fra 2013 - 2018.  Tiltaksplanen i planen gjelder for perioden 2022 – 2027med rullering annen hvert år. 

Målene i kommende planperiode er følgende:
• Heve kvaliteten på atkomsten til områdene
• Informasjonstavler/skilt 
• Fullføre oppgraderingen av Ausvika 
• Heve kvaliteten på Låter, Mjelle og i Saltstraumen