Når du slipper hunden gjelder følgende regler.

Regler hundeluftegård