Treningsapparatene er plassert i umiddelbar nærhet til eksisterende turvei og parkeringsplass. Dette for å gjøre det enkelt å se og ta i bruk apparatene, og for å sikre enkel adkomst for alle brukere. Det er etablert en egen HC-merket p-plass, og anlegget er universelt utformet så langt mulig.

 

I tilknytning til treningsparken ligger en liten hundeluftegård på 0,5 daa, en rasteplass med bålgryte, og sandkasse for lek.