Treningsapparatene er plassert i umiddelbar nærhet til eksisterende turvei og parkeringsplassen. Dette for å gjøre det enkelt å se og ta i bruk apparatene, og for å sikre enkel adkomst for alle brukere.