Mørkvedlia treningspark er plassert mellom idrettshallene og studentboligene i Mørkvedlia - og skal være en arena for enkel styrketrening i nærhet av turstiene i området.

Universell utforming er vektlagt både når det gjelder atkomst og møblering, samt at deler av apparatene kan brukes av alle.