Treningsparken ligger ved sandtaket i Maskinisten, og er en arena hvor du kan gjennomføre enkelt styrketrening i et flott turområde. Parken er utformet i tre og har belysning slik at den kan brukes året rundt.

Universell utforming er vektlagt både når det gjelder atkomst og møblering, samt at deler av apparatene kan brukes av alle.