Løypene kjøres ved snøfall eller når løypene er harde eller isete. Behovet for kjøring vurderes av Teknisk avdeling med tanke på værutsikter m.m. De dagene det kjøres løyper kjøres Maskinisten mandag, onsdag og fredag først. Tirsdag og torsdag kjøres det mot Mørkved først.

Rulleskiløypa på Bestemorenga kjøres som regel før de øvrige løypene.

Utgangspunktet for kjøringen er at det tråkkes 2 klassiskspor. Dersom det er mye snø og grøfter fylles med snø, kan det legges til rette for et skøytefelt. Strekningen Stille Dal - Vanntårnet tråkkes med et spor for å legge til rette for skøyting.

Løypene kjøres i hovedregel innenfor ordinær arbeidstid. Det vil si 07:30 og 15:00 på ukedager og i helger. Det tar ca. 7,5 time å kjøre hele løypenettet.