Seksjon for idrett og friluftsliv på kulturkontoret har ansvar for forvaltning av skiløyper og skistadion i Bodø kommune. Vei- og idrettsseksjonen på Teknisk avdeling drifter og setter spor skiløypene.

I Bodømarka tråkkes det løyper på Bestemorenga, i lysløypenettet, i skiløypa rundt Soløyvatnet og opp til Furumoen.

Det kjøres opp til Keiservarden og Junkerfjellet når det er kapasitet. Her settes det ikke spor.

På Kjerringøy, Tverlandet, Oldereid og i Misvær tråkkes det løyper av idrettslag og frivillige.

Bodø kommune abonnerer på tjenesten Skisporet.no. Her finner man oppdatering på tråkking av løypene i Bodømarka og på Tverlandet. Vestvatn har også denne tjenesten.

Det er båndtvang hele året i lysløypene i Bodømarka, jf. Bystyrevedtak 19.06.2014.