Følgende punkter er retningsgivende for løypepreparering som utføres av Bodø kommune. Vi gjør oppmerksom på at disse punktene sammen med skjønnsmessige vurderinger, vil være grunnlag for om det tråkkes og settes spor. Snømengden varierer veldig i løypenettet. Dette kan påvirke når det tråkkes og hvor.

  • Det tråkkes med skuter/ATV i løypenettet for å legge snøsåle tidlig i sesongen.
  • Tråkkemaskinene kjører ikke i løypa før det er minimum 15 cm snøsåle.
  • Klassiskspor settes når det er nok snø til det. Hvis det settes spor når det er for lite snø risikerer man å få opp grus som blir et varig problem utover vinteren.
  • Traséen Stille Dal - Vanntårnet settes opp med et klassiskspor for å legge til rette for de som vil øve på skøyteteknikk.
  • Harde, isete løyper freses så lenge det er nok såle.
  • Det settes bare spor i rulleskiløypa når snøsålen er tykk nok til dette. Hvis det kjøres med tråkkemaskinen når det er lite snø risikerer man å rive opp asfalten med beltene.