Den siste kommunale lekeplassen ble etablert i begynnelsen av 90-tallet, da feltutbygging i kommunal regi tok slutt.

Nye lekeplasser opprettes i dag gjennom privat feltutbygging. Private lekeplasser er ikke underlagt kommunalt tilsyn. Dog krever Bodø kommune at lekeplassene blir godkjent av en sertifisert lekeplasskontrollør før ferdigattest for boligene gis. Eierskap samt forsikringsansvar blir vanligvis overført fra utbyggingsselskapet til eieren (for eksempel borettslag).

Private lekeplasseiere slik som borettslag kan bestille kontroll og arbeider tilknyttet lekeplasser ved å ta kontakt per mail/tlf. Rehabilitering eller endring av lekeplasser skal også godkjennes av Bodø kommune, jamfør kommunalteknisk norm.

Bestill lekeplasskontroll