Den siste kommunale lekeplassen ble etablert i begynnelsen av 90-tallet, da feltutbygging i kommunal regi tok slutt. En evaluering gjennomført våren 2015 viser at 111 av opprinnelig mer enn 150 kommunale plasser er i drift. Disse vedlikeholdes og rehabiliteres etter nærmere prioriteringer og tilgjengelige budsjettmidler. Lekeplasser der utstyret fjernes av sikkerhetstekniske årsaker, samt allerede avviklete lekeplasser, vil fortsatt være regulert som offentlige lekeplasser. Ved framtidig behov vil det derfor være mulig å legge til rette til lek og aktiviteter der det trengs.

Sertifiserte lekeplassinspektører utfører fortløpende sikkerhetskontroller samt utbedring av avvik som er vurdert som alvorlig.