Ansvaret for skolenes og barnehagenes uteområder ligger hos Bodø kommune. Vedlikehold skjer i henhold til årlig tilsyn.

Ta kontakt med byggdrift om du vil melde ifra avvik elle behov for utbedring.