Miljørettet helsevern omfatter å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. Miljørettet helsevern omfatter også de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk.

Kommuneoverlegen for folkehelse er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen.

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS bistår kommunelegen. Ytterligere informasjon om fagfeltet og samarbeidet finnes på Helse- og miljøtilsyn Salten sine hjemmesider.