75 55 50 00

Du er her:

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver, og arbeider også med miljørettet helsevern og smittevern i kommunen. Kommuneoverlegen har også medisinsk stabsfunksjon i den lokale redningssentralen i Salten.

 

Navn                        Telefon       Dag tilstede          Ansvarsområde

Jim André Dahl

75 55 54 67
95129509

Daglig

 

Kommuneoverlege

E-helse,

Trond Mikkelsen

 

 

75 55 54 66

75 55 49 31
75 55 49 30
478 14 243
Fredager

Man-tors
(sekretær)
kun som legevakt
Kommuneoverlege
Miljørettet helsevern *) / forebyggende helse


Misvær/Skjerstad
Kai Brynjar Hagen 75 55 54 66
975 05 010
Torsdager

 

Kommuneoverlege
Smittevern

Stein-Kjetil Moe

 

75 55 5471

95063673

Daglig

 

Kommuneoverlege

Psykolog

Stefan Kjelling 75 55 54 66
996 46 749
Onsdager Kommuneoverlege
Allmennmedisin og geriatri
       
Jannicke Fosdahl 75 55 70 07
997 29 843
Onsdag og fredag

 

Kommuneoverlege
Legevaktsjef
Akuttmedisin / beredskap

 

Utenom disse dagene kan du henvende deg til Helsekontoret på telefon 75 55 54 60 / 61

*) Arbeidet med miljørettet helsevern (kap 3 i Folkehelseloven) er delegert til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS som utfører dette i samarbeid med kommuneoverlegen for folkehelse.

 

  • Plan for legetjenesten 2018-2021

    Den nye planen har et perspektiv på 4 år og har som mål å beskrive hva de kommunale legetjenestene utgjør, se på drivere som vil påvirke denne og beskrive konkrete forslag til tiltak som bør gjennomføres for å sikre en forsvarlig og god legetjeneste i planperioden.

  • Miljørettet helsevern

    Miljørettet helsevern omfatter å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. Miljørettet helsevern omfatter også de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

  • Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - søknad om godkjenning

    Lokaler og utstyr i tatoverings- og hulltakingsvirksomheter skal godkjennes av kommunen. Det er stilt krav til utøvelsen. Forskriften om hygienekrav har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved virksomheten. Frisør- og hudpleievirksomhet må oppfylle de samme hygienekravene, men trenger ingen godkjenning. Virksomheten må meldes til kommunen ved oppstart, ved utvidelse eller ved vesentlige endringer. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS følger opp dette arbeidet for kommunen.