Viltutvalget i Bodø kommune er et politisk organ som behandler spørsmål som gjelder viltforvaltning. Dette inkluderer blant annet godkjenning av elgvald, tildeling av fellingstillatelser og bruk av viltfondet.

Medlemmene i viltutvalget finner du her: Medlemmer i viltutvalget