Du skal gi beskjed til politiet på telefon 02800 dersom du kjører på eller finner skadet vilt.

Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å la være å varsle om en viltpåkjørsel. Husk at du risikerer avkortning av forsikringserstatningen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres. 

Hva gjør jeg hvis jeg kjører på et dyr?

DETTE GJØR DU PÅ STEDET:

 • Ta først på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant
 • Få oversikt over eventuelle skadde personer og gi førstehjelp. Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
 • Ring politiet på 02800 for å melde fra om påkjørselen. Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd.
 • Sjekk om dyret er dødt eller om det lever. Er dyret dødt kan du forsøke å dra det ut av veikanten, slik at det ikke er til hinder for annen trafikk.
 • Hvis dyret har sprunget av gårde markerer du stedet dyret ble påkjørt med viltbånd, en plastpose eller lignende slik at dyret kan spores av ettersøkshund.
 • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshunden sitt arbeid.
 • Vær tilgjengelig på telefon dersom politiet eller ettersøksjegere trenger å få tak i deg.
 • Husk at avgjørelse om avliving skal ettersøksjeger ta, ikke du

Viktige opplysninger når du melder i fra

 • Gi nøyaktig beskrivelse av hvor dyret er observert.
 • Opplys om dyret er dødt eller om det lever. Hvis dyret har løpt sin vei - hvilken retning løp det?
 • Oppgi navn og telefonnummer, slik at du kan nås.

Hva skjer videre?

Bodø kommune har en døgnoperativ fallviltgruppe som rykker ut med melding om påkjørsel, og tar seg av ettersøk og eventuell avlivning av dyret.

Dødt vilt i vei eller veikant

Dødt vilt som ligger på vei eller veikant, er veimyndighetenes ansvar. Dersom du er helt sikker på at dyret er dødt, kan veimyndighetene varsles på telefon 175, tast 1. Dersom dyret lever eller du er i tvil, ring politiet på telefon 02800.