Dette gjør du på stedet:

  • Ta først på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant
  • Skaff deretter oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen
  • Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.
  • Vær tilgjengelig på telefon dersom politiet eller ettersøksjegere trenger å få tak i deg.

Du skal også varsle kommunen eller politiet hvis du kommer over hjortevilt som på annen måte er alvorlig sykt eller skadet. For tamrein skal du varsle eieren eller politiet.

Husk at du risikerer avkortning av forsikringserstatningen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres. 

For småvilt

Dersom du har kjørt på småvilt, herunder oter, rev, mår og hare, kan du gjøre følgende:

  • Hjelp det skadde dyret så langt du har mulighet. Du kan om nødvendig avlive dyret selv.

Dersom du ikke har mulighet for å avlive dyret selv kan du ta kontakt med politiet på tlf. 02800.