Sjunkhatten nasjonalpark er et stort, sammenhengende og tilnærmet urørt fjellområde med omkransende fjordsystemer.

Landskapet er preget av breerosjon med både spisse topper og avrundete fjell, bratte fjellsider, dalbotner og morener.

Området er rikt på elver og vann, hvorav viltre fjellelver særpreger landskapet. Området har store og varierte landskapskvaliteter. Nasjonalparken ligger i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner.