Nasjonalparker: 

 

Andre vernede områder i Bodø kommune: