Kommunen kan gi tillatelse til ervervsmessig kjøring (leiekjøring) for fastboende. Personer som har fått slik tillatelse kan på oppdrag blant annet transportere bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte (uavhengig av avstand til vei), føre tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, transportere funksjonshemmede, og utføre transport hvor oppdragsgiver har fått dispensasjon.