Vi ber om at søknad om dispensasjon for kjøring på barmark langs skogsvei/sti eller lignende, må det søkes elektronisk på hjemmesiden til Bodø kommune innen 25 mai. Formannskapet har siste møte før sommerferien 18 juni. Kommunen kan ikke garantere at søknaden som kommer etter dette blir avgjort før sommeren, av hensyn til saksbehandlingstid og politiske møter.

Søknadsskjema fylles ut og sendes inn elektronisk.

  • Søknaden må ha vedlagt kart der rute for kjøring er inntegnet
  • Tillattelse fra grunneier eller grunneierlag må vedlegges

Elektronisk søknadsskjema finner du her.