Varig funksjonshemmede kan få tillatelse til transport til hytter som ligger nærmere enn dette. Kommunen krever legeerklæring som dokumentasjon. Varig funksjonshemmet betyr i denne sammenheng personer som ikke er i stand til å gå på føttene eller ski i naturen, og at denne tilstanden ikke er av forbigående art.

 

Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede går ikke inn under bestemmelser. Heller ikke personer med andre helsemessige vansker som for eksempel problemer med å bære tyngre ryggsekker. Disse skal søke etter § 6 (dispensasjonsparagrafen), og skal behandles strengere enn for de varig forflytningshemmede. Hovedregelen er at kommunen skal henvise til leiekjøring der dette finnes.