Kravet gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra

a) bensinstasjoner,

b) vaskehaller for kjøretøy,

c) motorverksteder,

d) bussterminaler,

e) verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og

f) anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.