Da er du pålagt å følge kravene gitt i forurensingsforskriften kapittel 15, «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann». Oljeforurensning kan forårsake store konsekvenser for det økologiske miljøet. Utslipp av oljeholdig avløpsvann kan i tillegg medføre driftsproblemer i både avløpsnett og renseanlegg.