Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal man på forhånd søke Bodø kommune om utslippstillatelse. Søknadsskjema «Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann» skal benyttes. Søknadskravet gjelder ved etablering av nye utslipp, om virksomheten endrer eksisterende utslipp eller ved vesentlig økning av oljeutslipp. Kravet gjelder også for eksisterende virksomheter med utslipp av oljeholdig avløpsvann som ikke tidligere har søkt om utslippstillatelse.