Masser som kan inneholde frø, rot- og stengelfragmenter fra fremmede, skadelige plantearter skal be­handles forsiktig. Flytting, kjøring og omrøring av slike masser kan føre til spredning av uønskede arter. Det er derfor viktig at du sjekker området hvor du skal flytte masser for fremmede arter før du gjør et inngrep.

Dersom du graver i eller flytter overskuddsmasser som inneholder fremmede, skadelige plantearter, må du:

  • håndtere massene lokalt slik at du ikke sprer plantene til nye lokaliteter,
  • deponerer massene i varige deponi, eller
  • legge massene som toppmasser der det skal sås gress som klippes regelmessig.

Dersom det er nødvendig å kjøre bort massene er det viktig at du:

  • dekker massene godt under transport,
  • fjerner jord fra biler, maskiner og utstyr før de tas i bruk andre steder, og
  • leverer massene til et godkjent og varig deponi eller en massetipp med egne rutiner for håndtering av denne typen avfall.