Her finner du informasjon om hvordan du kan risikere å spre alike arter når du flytter av anleggsjord og hvilke tiltak som er nødvendig for å forbygge slik spredning. Når plantene først har etablert seg på et område er det tidkrevende og kostbart å bekjempe dem. Økt kunnskap om fremmede, skadelige arter og hvordan vi kan redusere spredningen vil bidra i kampen mot svartelistede planteartene.