Ved mistanke om forurenset grunn må grunnen undersøkes i henhold til veiledere for prøvetaking (Norsk standard NS-ISO 10381-5 og Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn). Undersøkelsen må utføres av et foretak som har god kjennskap til disse veilederne, og som har faglig kompetanse på grunnforurensning.

Hvis gravetiltaket er svært lite, kan det i noen tilfeller være aktuelt med en forenklet tiltaksplan. Med en forenklet tiltaksplan er det ikke krav om undersøkelse av grunnen. Skjema for forenklet tiltaksplan finner du blant lenkene på denne siden. I skjemaet blir du bedt om å levere et kart der graveområdet er tegnet inn, en kort beskrivelse av gravetiltaket, og skrive hvor stort tiltaket er (kvadratmeter og kubikkmeter). Dette kan du sende til postmottak@bodo.kommune.no.  Vi vil vurdere størrelse på tiltaket, nærhet til kjente forurensningskilder og forurensende virksomhet i fortid og nåtid, og gi deg en tilbakemelding på om ditt tiltak er egnet for bruk av forenklet tiltaksplan.