Du må vurdere om det har vært aktivitet eller virksomhet som kan ha forurenset grunnen i tiltaksområdet. I så tilfelle må grunnen undersøkes. Eksempler på slik aktivitet/virksomhet er:

  • industrivirksomhet
  • avfallshåndtering
  • bensinstasjon
  • tankanlegg
  • bilverksted, mekanisk verksted og skipsverft
  • impregneringsverk
  • tilkjørte masser av ukjent opprinnelse eller som inneholder bygningsavfall
  • branntomter
  • gartneri 

I tillegg skal grunnen undersøkes:

Aktsomhetskartet og Grunnforurensning er hjelpemidler for å vurdere forurensning av grunnen. Du må likevel gjøre en egen vurdering. Aktsomhetskartet viser området der det er kjent mistanke om forurenset grunn, basert på historiske og eksisterende virksomheter samt bybrannen under andre verdenskrig. I byjord er det generelt risiko for å påtreffe forurensning. Merk at veiareal som skal anses som mistenkt forurenset er merket med grått i aktsomhetskartet. Grunnforurensning er en nasjonal database der det ligger informasjon om både kjent forurensning og mistenkt forurenset grunn.