Festegrunn er en del av en grunneiendom eller et jordsameie som noen har festerett til. En festekontrakt gir eksklusiv og langvarig bruksrett til festegrunn. Festegrunn omfatter også punktfeste.

Ønsker du å opprette festegrunn eller innløse eksisterende festegrunn må du søke kommunen om tillatelse.