Vi er opptatt av at du som medarbeider trives i din daglige jobb og sammen med dine kolleger. Trivsel og mestring er viktig for et godt arbeidsmiljø, fagmiljø og kvalitet i tjenestene.

En forutsetning for dette er at du har muligheter for personlig og faglig utvikling. Dette er med på å fremme godt medarbeiderskap og er selve grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede.