Digi Helsestasjon er en meldingstjeneste som gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten digitalt. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du kan få varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett.

Digi helsestasjon er en sikker digital løsning. Du som innbygger benytter helsenorge.no for å kommunisere med de kommunale tjenestene.

Bruk av Digi helsestasjon er frivillig. For deg som innbygger blir det enklere å ta kontakt med tjenesten når det passer deg, du slipper telefonkø og kan enkelt gi beskjed når det er nødvendig å endre eller avbestille avtaler/besøk.

Hva må til for å ta i bruk digital dialog med skole- og helsestasjonstjenesten?

  • Du må i Helsenorge.no samtykke til digital samhandling. 
  • Du må ha aktive tjenester i kommunen. Du vil i Helsenorge se om tjenesten er aktiv.
  • Har du flere tjenester velger du den du vil ha dialog med. 
  • Dine pårørende kan få tilgang til tjenestene med fullmakt fra deg.

Varsel fra Helsenorge

Bodø kommune kan ikke påvirke varslingsinnstillinger som er satt opp i Helsenorge. Du kan selv gjøre endringer på de varslene du mottar. 

På denne siden https://www.helsenorge.no/kontaktinformasjon/ finner du en beskrivelse av de ulike varselkategoriene i Helsenorge. Endringer gjøres under Varseloppsett i Helsenorge
(Profil og innstillinger - kontaktinformasjon - Hvordan skal Helsenorge varsle deg?)
 

Les mer om Digital innbyggerdialog

Helsenorge kan du lese mer om digital innbyggerdialog. Blant annet finner du informasjon om fullmakt til å bruke Helsenorge på vegne av andre, sperre og/eller gjenåpne tilganger, hvordan informasjon om deg behandles med mer