Unikt Samarbeid

Det er Studentinord og Bodø kommune som sammen har etablert et samarbeid for å få på plass en legeløsning for studenter i Bodø, utenom fastlegeordningen. Det er fire 6. års medisinstudenter fra UiT som skal jobbe to og to sammen, med en fast veileder/fastlege ved Havna legesenter.  Dette samarbeidet har resultert i en unik studentlegeordning, «Studentlegen»,  som bidrar til å fylle et betydelig gap i studenthelseomsorgen. 

Løsning ved siden av fastlegeordningen

Dagens fastlegeordning har skapt betydelige utfordringer for tilflyttende studenter. De risikerer å stå i fastlegekø i hele studieperioden, eller de kan oppleve at fastlegen de får er geografisk langt unna studiestedet, eksempelvis Misvær.

Spesiell utfordring for internasjonale studenter

Internasjonale studenter får ikke norsk personnummer, og får derfor ikke tilgang til lege annet enn på legevakten, og da må det være akutt.