Digi Helsestasjon er en meldingstjeneste som gjør det mulig å kommunisere digitalt med helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Digi helsestasjon er en sikker digital løsning hvor du kan:

  • få varsel om ny time
  • påminnelser
  • sende melding til helsetjenesten om avbestilling / endring av time

Bruk av Digi helsestasjon er frivillig. 

Hva må til for å ta i bruk digital dialog med helsestasjon- og skolehelsetjenesten?

  • VIKTIG: du samtykke til digital samhandling på Helsenorge.no.
  • Er du over 16 år kan dine foresatte få tilgang til tjenestene med fullmakt fra deg.
  • Du vil i Helsenorge se om tjenesten er aktiv.
  • Har du flere tjenester velger du den du vil ha dialog med. 

Varsel fra Helsenorge

Du kan selv gjøre endringer på de varslene du mottar. 

På denne siden https://www.helsenorge.no/kontaktinformasjon/ finner du en beskrivelse av de ulike varselkategoriene i Helsenorge. Endringer gjøres under Varseloppsett i Helsenorge: (Profil og innstillinger - kontaktinformasjon - Hvordan skal Helsenorge varsle deg?)
 

Les mer om Digital innbyggerdialog

Helsenorge kan du lese mer om digital innbyggerdialog. Blant annet finner du informasjon om fullmakt til å bruke Helsenorge på vegne av andre, sperre og/eller gjenåpne tilganger, hvordan informasjon om deg behandles med mer