Besøksadresse: Mølnbakken 72, 8050 Tverlandet
Tlf. 75 55 73 70/ 974 64 538
Mail: tverlandet.familiesenter@bodo.kommune.no      

Postadresse: Bodø kommune, Helsestasjon og familiesenter, Postboks 319, 8001 Bodø.

Følg oss på Facebook.    

Åpningstid: Mandag, tirsdag og torsdag kl 08:00 - 15:00
  Onsdag og fredag Etter avtale
Telefontid: Mandag, tirsdag, torsdag kl 08:30 - 11:00 og 13:00 - 15:00
Drop-in veietid: Tirsdag kl 13:00 - 15:00
Åpen barnehage: Mandag og torsdag kl 08:30 - 13:30

(Postnr. 8050, 8056, 8058)

Misvær helsestasjon

Besøksadresse:  Furumoen, 8100 Misvær
Tlf. 75 55 73 70/ 948 30 289
Mail: tverlandet.familiesenter@bodo.kommune.no

Postadresse: Bodø kommune, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, Postboks 319, 8001 Bodø.

Åpningstider: x1 onsdag/mnd + etter avtale
(Postnr. 8100, 8102, 8103)