Er du bekymret for ditt barn? 
Ønsker du veiledning av tverrfaglig team?
 

Tverrfaglig team er et tilbud til gravide/ foreldre/foresatte i Bodø kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for et barn i alderen 0-6 år. Teamet kan bidra med faglige refleksjoner, drøfting, anbefalinger og forslag til tiltak.

Teamets medlemmer

Koordinator, helsesøster, barnehagelærer, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernkonsulent, PP-rådgiver, kommunepsykolog/foreldreveileder.

Alle i teamet har taushetsplikt.

Prosessen i veiledningen

Den gravide/ foreldrene/ foresatte og fagperson presenterer bekymringen. Teamet reflekterer så over hvordan forstå barnets adferd eller situasjon. Deretter reflekteres det over hva som kan være meningsfylt å gjøre.

Råd og anbefalinger oppsummeres skriftlig og gis til de som har fått drøftet sin sak.  Veiledningen er gratis.

Kontaktinformasjon koordinatorer

Ikke send sensitiv informasjon pr. epost.