Kurs for foreldre med barn i førskolealder. Hvordan forstå barns behov og signaler bedre.

Hvor: Barne- og familieenheten, Alsgården

Når: 2 kurs pr år

Kontaktperson: Bjørg Irene Apeland