På helsenorge.no og ks.no kan du lese mer om Digihelse. Blant annet fullmakt til å bruke Helsenorge på vegne av andre, sperre og/eller gjenåpne tilganger, hvordan informasjon om deg behandles med mer