Bodø kommune kan ikke påvirke varslingsinnstillinger er satt opp i Helsenorge. Du kan selv gjøre endringer på de varslene du mottar. 

På denne siden https://www.helsenorge.no/kontaktinformasjon/  finner du en beskrivelse av de ulike varselkategoriene i Helsenorge. Har du haket av for «alle varsler» får du varsel om alle besøk utført av ansatte i Bodø kommune. Velger du Obligatoriske varsler eller Viktige varsler unngår du å få varsel om utførte hjemmebesøk. 

Endringene gjøres under Varseloppsett i Helsenorge
(Profil og innstillinger - kontaktinformasjon - Hvordan skal Helsenorge varsle deg?)
 

Skjermdump av varseloppsett Helsenorge