Når jeg er frivillig – hvordan melder jeg meg når jeg kan gjøre noe? Kan jeg komme og gå?

Du tar kontakt med kontaktperson der hvor du ønsker å bidra - se egen oversikt. I møte med kontaktperson avklarer du hvordan og hvor mye du ønsker å bidra.