Du kan velge å være frivillig i sykehjem eller bokollektiv, på dagsenter eller til hjemmeboende.

Se under Hvem kontakter jeg for kontaktperson de ulike stedene.