• Frivillig innsats er ikke erstatning for lovpålagte tjenester, men er et supplement til allerede eksisterende tilbud. 
  • Frivillig aktivitet har stor betydning for enkeltpersoner og for samfunnet, og er en viktig ressurs i helse- og omsorgsektoren. 
  • Du kommer selv med ønsker om hva du vil bidra med. 
  • Tiden du ønsker å bruke som frivillig bestemmer du selv, du vil få veiledning og oppfølging av din kontaktperson. 
  • Du kan være besøksvenn alene eller dere kan være to sammen. 
  • Du er med å skape livsglede for et annet menneske! 
  • Det er opprettet kontaktpersoner for deg som frivillig.