Du vil få oppnevnt en kontaktperson som vi gi deg veiledning og følge deg opp.